Presentaties


Een groepspresentatie is gericht op uiterlijke presentatie.
Kleur, kleding, stijl, omgangsvormen en lichaamstaal staan centraal.
De presentatie heeft een informatief karakter en gaat over de invloed
en het gebruik van kleur en kleding.

YDee wil de deelnemers laten zien en bewust maken wat de effecten
zijn van een goede uiterlijke presentatie.
Medewerkers zijn immers van eminent belang voor uw bedrijf of organisatie.
Bewustwording, een positieve uitstraling en een open houding dragen
bij tot goede contacten en uiteindelijk... tot succes!